1. Anh em nhận bùa gấu ở phần Đăng nhập id. > Event > Thẳng cấp nhận thưởng
2. Giftcode tân thủ Anh em xem qua ở đây nhé : http://duphong.net/huongdan/news/sho...ive=&template=

View more latest threads same category: