Cho hỏi bao giờ trao giải tốp class vậy a.
Sao DK đame yêu vậy hả a. ma sao mu này dw lại khỏe vây. mà săn đồ cũng nhanh như gió vậy ???